jueves, 30 de junio de 2011

¿Qué se podría hacer con el dinero de la Fórmula 1?

En la siguiente presentación de diapositivas, preparadas por Democracia Real Ya Valencia, podéis encontrar algunos ejemplos de uso responsable por parte de la Generalitat del dinero de todos los contribuyentes. Por uso responsable entendemos que la inversión de dinero mejore la calidad de vida de todos los valencianos, no solamente la de Ecclestone (quien ingresa íntegro el Canon anual de 18 millones de euros más variables, los derechos de publicidad fija y los derechos de retransmisión, todo en cuentas bancarias de paraisos fiscales) y otros personajes vinculados al lujoso mundo de la Fórmula 1. Más abajo, después de la presentación, podéis encontrar algunos enlaces que pensamos que serán de vuestro interés. También podeis consultar el panfleto preparado por Toma la Plaza Onda donde se muestran ejemplos de que se podría hacer en Onda con todo ese dinero.

A la presentació de diapositives següent, preparades per Democràcia Real Ja València, podreu trobar alguns exemples d'un ús responsable per part de la Generalitat dels diners de tots els contribuents. Per ús responsable entenem que la inversió dels diners millore la qualitatd de vida de tots els valencians, no tant sols la d'Ecclestone (el qual ingressa íntegamente el Canon de 18 milions d'euros més les variables, els drets de publicitat fixa i el drets de retransmissió, tot en comptes bancaris a paradisos fiscals) i altres personatges vinculats al luxós món de la Fòrmula 1. Més abaix, segit a la presentació, podreu tribar algunos enllaços que pensem que seran del vostre interés. Amés podeu consultar el pamflet preparat per Toma la Plaza Onda on es mostren exemples de que es podria fer a Onda amb tots aquestos diners.

Panfleto preparado por Toma la Plaza Onda:
Pamflet preparat per Toma la Plaza Onda:
En los siguientes enlaces podéis encontrar información adicional a las diapositivas:
Als enllaços següents podreu trobar la informació addicional a les diapositives:


¡INDIGNAOS! ¡ESTÁIS EN VUESTRO DERECHO!

miércoles, 29 de junio de 2011

Acta de Benicarló

En este enlace tenéis el acta tomada el 27 de Junio por la asamblea de Benicarló, en la que se describe con detalle el transcurso de la II Asamblea Interprovincial celebrada en la misma localidad.

ACTA BENICARLÓ

martes, 28 de junio de 2011

Assistència a II assemblea interprovincial a Benicarló

El Dilluns 27 de Juny es va celebrar a la localitat de Benicarló la II Assemblea Interprovincial del moviment 15M, on es van reunir diversos membres de les assemblees de Vinarós, Betxí, Borriana, Castelló, La Vall d'Uixó, Ulldecona i Onda.

Aquest tipus d'assemblea es celebra cada 15 dies en una localitat diferent de la província i és una bona ocasió per a tots per a intercanviar opinions, propostes i formes de treballar entre assemblees, així com per a col·laborar de forma més estreta.

Els principals temes que es van tractar a Benicarló, van ser:
  • Quines accions o activitats s'havien portat a terme fins el moment en cada població, a nivell de peticions als ajuntaments, informació a la població, etc.
  • L'assemblea de La Vall va informar que estan intentant contractar autobusos per a anar a la manifestació estatal que es celebrarà a Madrid el dia 24 de Juliol, per un preu de 20 euros per persona.
  • Es van posar en comú propostes a nivell local i provincial, de forma que tots compartim les nostres idees i pensem si les podem aplicar al nostre àmbit. 
  • Els pobles amb platja, intentaran traslladar i difondre el missatge del 15M baix la consigna "Toma la Playa", portant a terme actes vora mar.
  • Designació de la població on es celebrarà la III Assemblea Interprovincial, que serà a Betxí el proper 11 de Juliol de 2011.
Informarem de tots aquestos punts en les properes assemblees d'Onda.

Al final d'aquesta entrada, podeu trobar fotos d'aquest event a la nostra galeria de Flickr.

                                  **************************************

El Lunes 27 de Junio se celebró en la localidad de Benicarló, la II Asamblea Interprovincial del movimiento 15M, donde se reunieron varios miembros de las asambleas de Vinarós, Betxí, Borriana, Castelló, La Vall d'Uixó, Ulldecona y Onda.

Este tipo de asamblea se celebra cada 15 dias en una localidad diferente de la provincia y es una buena ocasión para todos para intercambiar opiniones, propuestas y formas de trabajar entre asambleas, así como para colaborar de forma más estrecha.

Los principales temas que se trataron en Benicarló, fueron:
  • Qué acciones o actividades se habían llevado a cabo hasta la fecha en cada población, a nivel de peticiones a los ayuntamientos, información a la población, etc.
  • La asamblea de La Vall informó que estan intentando contratar autobuses para desplazarse a la manifestación estatal que se celebrará en Madrid el dia 24 de Julio, a un precio de 20 euros por persona.
  • Se pusieron en común propuestas a nivel local y provincial, de forma que todos compartamos y trabajemos con todas las ideas y pensemos si las podemos aplicar en nuestro ámbito.
  • Las poblaciones con playa, intentaran trasladar y difundir el mensaje del 15M bajo la consigna "Toma la Playa", llevando a cabo actividades cerca del mar.
  • Designación de la población donde se celebrará la III Asamblea Interprovincial, que será en Betxí el próximo 11 de Julio de 2011.

Informaremos de todos estos puntos en las próximas asambleas de Onda.

A continuación, podéis encontrar fotos de este evento en nuestra galería de Flickr:

Interasamblea Benicarló, 27-06-11

lunes, 27 de junio de 2011

Acta assemblea general. 25-06-11

En aquest enllaç podeu trobar l'acta de l'assemblea general del 25 de Juny.
En este enlace podeis encontrar el acta de la asamblea general del 25 de Junio.

ACTA 25-06-11

Retribucions i indemnitzacions de l'equip de govern

Compartim amb els lectors el següent document trobat al tauler d'anuncis de l'ajuntament, on es detallen algunes coses sobre les retribucions als càrrecs públics. Fer clic sobre la foto per fer-la gran.

Compartimos con los lectores el siguiente documento encontrado en el tablón de anuncios del ayuntamiento, donde se detallan algunas cosas sobre las retribuciones de los cargos públicos. Hacer clic sobre la foto para ampliarla.
jueves, 23 de junio de 2011

Instàncies

Toma la Plaza Onda ha presentat hui dues instàncies a l'Ajuntament d'Onda sol·licitant que es facen públics els sous dels càrrecs de la corporació municipal amb dedicació exclusiva i també de lliure designació.

Toma la Plaza Onda ha presentado hoy dos instancias al Ayuntamiento de Onda solicitando que se hagan públicos los sueldos de los cargos de la corporación municipal con dedicación exclusiva y también los de libre designación.
 
 

martes, 21 de junio de 2011

COMUNICAT #2: FEM PER ENTENDRE'NS

El passat 15 de juny es va publicar a diferents mitjans digitals, una nota de premsa per part de l’actual equip de govern d’Onda en el qual s'afirmava que el consistori obria les portes de l'ajuntament als membres del 15-M després de rebre una sol·licitud de reunió dels mateixos indignats.

Des de Toma la Plaza Onda es vol aclarir que en aquesta nota hi ha informacions errònies que, pot ser degut a un malentés, donen una visió distorsionada de les decisions preses pel moviment en assemblea. Primer cal especificar que en cap moment es va demanar una reunió amb el consistori i que tampoc es va enviar cap carta. Toma la Plaza Onda va dipositar una instància a l’Ajuntament on demanava que no es posessin restriccions per a reunir-se al Raval de Sant Josep, al mateix temps que feia palesa la seua intenció de fer arribar propostes i iniciatives del poble per escrit. En qualsevol cas, considerem que una entrevista amb l'equip de govern és molt desitjable en un futur pròxim.

Tot pareix un “malentès”, ja que s’ha confós “instància” amb “carta” i “petició de reunió” amb “fer arribar propostes nascudes del poble”. Des de Toma la Plaza Onda es prega al nou equip de Comunicació que afine un poc més en la seua redacció per a evitar aquestos “malentesos”. Aprofitem l’ocasió per a convidar tot el poble a les assemblees dels Diumenges a les 20h i per suposat, també convidem a l'alcalde, a la primera tinent d'alcalde i a la resta de la corporació a escoltar in-situ al Raval les propostes dels indignats.

Les persones interessades podran trobar la instància referida anteriorment al nostre bloc, en l'adreça: http://tomalaplazaonda.blogspot.com/

lunes, 20 de junio de 2011

Manifestación del 19J en Castellón

El pasado Domingo 19 de Junio se celebraron en todo el país un total de 78 manifestaciones pacíficas adscritas al movimiento 15M que, según datos de Democracia Real Ya, sumaron un total de 977.000 manifestantes (cifra todavía en actualización) en toda España.

Castellón fue un foco más de la indignación de muchos españoles y el lugar donde almenos 75 ondenses se desplazaron para apoyar la protestas. Este dato lo hemos obtenido cruzando algunas referencias entre los asistentes, por lo que quizá fuimos muchos más los ondenses que asistimos, pero no podemos saberlo con certeza, ya que dado el volumen de gente, quizá no vimos a todos.

Desde este espacio nos gustaría destacar que algunos medios de caracter generalista, parece que han "acordado" dar una cifra de alrededor de 200.000 indignados a nivel estatal. Simplemente queremos hacer una pequeña reflexión: Si habían protestas en 78 ciudades, a poco que hubiesen asistido 1.000 personas a cada una de ellas (cifra mínima muy razonable), ya serían 78.000 los asistentes y si fueran 2.000 por concentración, serían 156.000 asistentes. Sabemos que las movilizaciones de Madrid, Valencia, Barcelona o Sevilla reunieron a decenas de miles de asistentes (incluso usando las cifras de la Policía) , por lo que no es posible que a nivel estatal sólo fuesen 200.000 los asistentes. Por tanto la única reflexión que pretendemos hacerle al lector es que vea que la suma oficial no sale, por lo que no se puede creer ciegamente en lo que los medios nos cuentan, es necesario buscar, contrastar y pensar por unx mismo.

En la siguiente galería de fotos de Flickr, iremos poniendo las imágenes que nos vayan llegando. Si alguien quiere enviar las suyas, por favor que las envíe al correo del grupo de comunicación que podéis encontrar más abajo.


_6191100_6191079_6191070_6191069_6191068

La galería de comunicaciononda en Flickr.

Atención: Si alguien no quiere que su imagen aparezca en este espacio, por favor nos los indique a "comunicaciononda@hotmail.com" incluyendo el identificador de la(s) imagen(es) en la que se sale.

Instància

Ací es pot vore la instància presentada davant registre de l'Ajuntament el dia 13 de Juny de 2011, en la que es pot comprovar com no es demana una reunió amb Alcaldia específicament. Toma la Plaza Onda no ha sol·licitat fins el moment aquesta reunió, tot i que ho veiem molt desitjable en un futur proper.

A continuación se puede ver la instancia presentada en el registro del Ayuntamiento el dia 13 de Junio de 2011, en la que se puede comprobar como no se pide una reunión con Alcaldia específicamente. Toma la Plaza Onda no ha solicitado hasta la fecha esta reunión, aunque lo vemos muy deseable en un futuro próximo.ACTES

En els següents links  podeu trobar les actes de les assemblees que hem fet fins ara i que es troben a la site:

COMUNICAT #1 TOMA LA PLAZA ONDA; I AIXÒ QUÈ ÉS?, publicat a Arrels el 15 de juny

Som un moviment social, nascut el passat 5 de juny a Onda, arran del moviment nacional que ha germinat des de les manifestacions del 15 M, en les quals demana una democràcia participativa, la reforma de la llei electoral per tal que la pràctica totalitat dels votants tinguen representació en el governs, i la fi dels privilegis de la classe política.

A Onda no som un moviment en contra del nou govern, ni de les persones elegides, seria un sense sentit manifestar-se envers un equip de govern que acaba de prendre el poder i que encara no ha portat ninguna acció endavant a data d’avui.

El passat dissabte ens manifestàrem pacífica i silenciosament en les portes de l’ajuntament, amb un missatge reivindicatiu clar: volem participar en la pressa de decisions per al futur del nostre poble i que la nostra opinió es reflexe en les seues polítiques. Perquè no ens oblidem, els nostres representants en el govern han sigut elegits per dur endavant allò que els veïns del poble necessitem i gestionar-lo de forma neta i transparent. Malgrat això, existeix gent indignada amb nosaltres que ens ho feren saber.

Els convidem a que participen en les assemblees els diumenges a les 20.00 h en el Raval de Sant Josep, i que amb coneixement de causa, valoren i es facen eco de que aquest moviment no entén de colors polítics. Cadascú dels qui ens adherim tenim una ideologia com a persones que som i el dret que tenim a tindre-la, però el moviment Toma la Plaza Onda no, és totalment apartidista i asindical.

Sense més, esperem i desitgem l’adhesió de tots aquells que tinguen algun motiu pel qual lluitar per una verdadera democràcia.

PD. La pròxima assemblea es farà per excepció el dissabte 18 de juny a les 20.00 h en el Raval de Sant Josep, pel motiu de l’adhesió a la manifestació que es fa a Castelló i altres ciutats el diumenge 19 de juny. 

TOMA LA PLAZA ONDA